TZGroup S.Mashchenko
ul. Artyleryjska 35
03-276 Warszawa
NIP 5242805218

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc przygotować dla Ciebie odpowiedź na wysłane do nas zapytanie lub zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

  • imię, nazwisko, e-mail, telefon
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.